V.V.C.: Vampire Vitae Community

Banki Krwii puste!

Nikt nie wie, czy wynikło to ze wzmożonej kontroli dostaw krwii, czy nagłego wykupienia jej przez jedną grupę, ale faktem jest, że na czarny rynek trafiło za mało, aby zaspokoić potrzeby Bielskich Kainitów. Ci, którzy byli zależni od tej formy pożywienia, znaleźli się nagle zmuszeni do polowania na mieście. Miejmy nadzieję, że nie dojdzie do naruszenia domen, czy wewnątrz klanowych walk o najlepsze ofiary.

Comments

Witold_Fiore_Hess Witold_Fiore_Hess

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.