Alicja

Niewyskoka, śliczna asystentka i ghoul Fitzpatricka.

Description:

Młoda, wyglądająca na trochę ponad 20 lat dziewczyna. Jest ghoulem Antona Fitzpatricka i zajmuje się antykwariatem pod jego nieobecność. Podczas swojej służby u Antona udało jej się zdobyć trochę przydatnych umiejętności, które nie są związane z książkami.

Nature: Bon Vivant
Demeanor: Enigma
Domitor: Anton Fitzpatrick
Physical: Strenght 2, Dexterity 3, Stamina 2
Social: Charisma 2, Manipulation 2 Appearance 4
Mental: Perception 3, Intelligence 3, Wits 4
Talents: Alertness 1, Athletics 2, Expression1, Streetwise 2, Subterfuge 2
Skills: Drive 2, Etiquette 2, Firearms 3, Larceny 2 Melee 3, Performance 1, Stealth 2
Knowledges: Academics 1, Computers 2, Law 1, Medicine 2, Occult 3, Technology 2,
Disciplines: Mytherceria 1, Potence 2, Acceleration 1
Thaumaturgical Paths: None
Backgrounds: Contacts 3, Allies 2
Virtues: Conscience 2, Self-Control 3, Courage 5
Humanity: 5
Willpower: 7
Flaws: TBD
Merits: None

Bio:

Opuściła miasto razem z Antonem Fitzpatrickiem

Alicja

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess g0trrI