Anton Zilwicki

Tremer

Description:
Bio:

Starszy wampir. Przemieniony w dość póżnym wieku ze względu na swoje legendarne zdolności umysłowe ukierunkowane na okultyzm. Po przemianie szybko piął się po szczeblach Piramidy Tremerów i w dość młodym wieku obejmował stanowisko regenta Marsylii. Następnie został przeniesiony do Wiednia, gdzie służył jako doradca Justycjariusza. Jego najnowszy przydział większość uznaje za degradację – on sam wydaje się zadowolony i zbyta takie uwagi uśmiechem.
Jest znany ze swojego miłego i spokojnego usposobienia. Publicznie okresla agresję jako ostatecznośc w dyskusji, ale równocześnie nalega na odróżnienie brutalności od okazywania siły.

Wysłany do Wiednia za udział w infernalistycznym spisku.

Anton Zilwicki

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess wlochdawid