August

Prawdziwy Brujah, Primogen

Description:

Młodo wyglądając. W sytuacjach towarzyskich pozuje na rozpuszczonego bogatego dzieciaka. W politycznych rozgrywkach zachowuje się spokojnie i jest raczej wycofany.

Bio:

Przed przemianą był młodym uczony w czasach upadku Cesarstwa Bizantyjskiego. Jego wyjątkowa pamięć ejdetyczna i instynktowne rozumienie nauk przyrodniczych zwróciło uwagę jednego ze starożytnych Kartagińczyków.
Teraz zajmuje pozycję primogena i jest spadkobiercą majątku Annabelle Yang.
Majątek został mu odebrany przez Justucjariusza na rzecz Bielskich Ksiażąt. Igor oddał mu Hotel i przekazał domenę w Cygańskim Parku.