Damian Szatanik

Łowca Świętych. Baali. Sojusznik Johannesa von Carsteina.

Description:

Clan: Baali
Nature:
Demeanor: Perfectionist
Generation: VI
Physical: Strength , Dexterity , Stamina
Social: Charisma , Manipulation , Appearance
Mental: Perception , Intelligence , Wits
Talents:
Skills:
Knowledges:
Disciplines:
Thaumaturgical Paths: None
Backgrounds:
Virtues: Conscience , Self-Control , Courage 5
Path of Power and Inner Voice: 5
Willpower: 10
Flaws:
Merits:

Bio:

Damien przybył do Bielska-Białej w poszukiwaniu Świętego Maurycego, jednego z ludzi obdarzonych bardzo silną Prawdziwą Wiarą. Podczas polowania odkrył, że jego los jest związany z tym miastem jak i z pewnym średniowiecznym Spokrewnionym imieniem Johanness.

Damian Szatanik

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess g0trrI