Eva, Camilla i Diana

Ghoule Gabriela Moore'a, Ochrona

Description:

Trzy młode, elegancko ubrane, wysokie kobiety. Żadna nie wygląda na starszą niż 25 lat. Poruszają się z niebywałą gracją i uważnie lustrują otoczenie.

Domitor: Gabriel Moore
Nature: Soldier
Demeanor: Soldier
Physical: Strenght 3, Dexterity 5, Stamina 5
Social: Charisma 2, Manipulation 2, Appearance 2
Mental: Perception 2, Intelligence 2, Wits 4
Talents: Alertness 5, Athletics 5, Brawl 1
Skills: Drive 3, Firearms 5, Melee 5, Stealth 2
Knowledges: Computer 1, Investigation 1, Science 1, Technology 1
Disciplines: Potence 1, Thaumaturgy 1
Thaumaturgical Paths: Elemental Mastery
Backgrounds: Contacts 5, Allies 3
Virtues: Conscience 2, Self-Control 3, Courage 5
Humanity: 5
Willpower: 10
Flaws: Erie presence, Bound
Merits: -
Rituals: -

exp: 2

Equipment: What they need to get the job done.

Bio:

Nie odstępujące Gabriela Moore’a na krok Ghoule pełniące rolę jego ochrony. Wszystkie służyły w oddziałach secjalnych i są śmiertelnie niebezpieczne.

Eva, Camilla i Diana

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess wlochdawid