Hans Zimmer

Tremere, Główny Magister

Description:

Siwowłosy i pokurczony, wygląda na jakieś 70 lat. Jego aparycja nie mogłaby być bardziej myląca. Pod fasadą miłego staruszka znajduje się bystry analityczny umysł i ogromne oddanie sprawom Klanu.

Bio:

Hans jest Głównym Magistrem Bielskiej Fundacji. Od setek lat zajmuje się szkoleniem nowych pokoleń Tremerów i pracą badawczą. Jest autorem kilkunastu rytuałów i kończy pracę nad autorską ścieżką Taumaturgii. Był rezydentem Wiednia i na ochotnika zgłosił się do wyjazdu do Bielska-Białej. Chodzą słuchy, że szuka zemsty za potomka który został tu zabity kilka lat temu. Jak dotąd bezskutecznie.

Hans Zimmer

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess wlochdawid