Klara Sobańska

Upiór, Anacreon Milczącego Legionu

Description:
Bio:

Anacreon Milczącego Legionu nekropolii bielskiej. Najstarszy znany duch w mieście. Za życia była szlachcianką. Popełniła samobójstwo, kiedy rodzina postanowiła ożenić ją z mężczyzną, którego nie kochała. Na obu jej przedramionach widnieją głębokie rany po cieciu nożem. Osobowość melancholijna, bardzo empatyczna. Mistrzyni w postrzeganiu emocji i wykrywaniu kłamstwa.

Klara Sobańska

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess Witold_Fiore_Hess