Matyáš Nostitz

Tremere

Description:

Wysoki, dobrze zbudowany brunet o przenikliwych oczach. Na jego ustach nieustannie błąka się szyderczy uśmiech, wydaje się niczego nie brać na poważnie.

Bio:

Jeśli Rillette jest twarzą Bielskiej Fundacji to Matyáš jest jej pięścią. Został sprowadzony z Pragi na specjalne życzenie Justyciariusza Wiednia. Jego nadrzędnym zadaniem jest niedopuszczenie, aby wrogie siły zinfiltrowały szeregi klanu Tremere tak jak miało to miejsce kilka lat temu. Oprócz tego zajmuje się tropieniem i eksterminacją odszczepieńców Tremere i wszelkiej maści ścierwa. Lubi swoją pracę i jest w niej bardzo dobry.

Matyáš Nostitz

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess wlochdawid