Ryszard Muśko, ppłk

Łowca, przestępca, śmiertelnik

Description:
Bio:

Dowódca 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego. Ostatnio przekonał swoich podkomendnych do picia wampirzej krwii i czerpania zysków z przestępczości zorganizowanej w celu nazbierania funduszy na emeryturę na Bahamah. Wcześniej był dobrym oficerem nie wzbudzajacym większych skandali, ani kontrowersji.

Ryszard Muśko, ppłk

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess Witold_Fiore_Hess