Stanisław Denhoff, Miecznik

Ghoul

Description:

Domitor: Phillippe Arnauld
Type: Vassal
Nature: Architect
Demeanor: Competitor
Duties: Swordbearer, Smith & Squire
Physical: Strenght 2, Dexterity 4 (Precise), Stamina 2
Social: Charisma 2, Manipulation 3, Appearance 2
Mental: Perception 2, Intelligence 4 (Creative), Wits 2
Talents: Alertness 1, Brawl 2, Subterfuge 3, Streetwise 4 (Illegal Weapons)
Skills: Animal Ken 1, Craft (Weaponsmith) 5, Drive 1,Etiquette 1, Firearms 2, Melee 4 (sword), Survival 2
Knowledges: Medicine 1, Technology 4 (Industrial Espionage), Science 2
Disciplines: Fortitude 1, Potence 1
Thaumaturgical Paths: None
Backgrounds: Contacts 3, Domain 1, Resources 1
Virtues: Conscience 1, Self-Control 3, Courage 4
Humanity: 4
Willpower: 8
Flaws: Probationary Sect Member 4
Merits:

Exp Total: 23
Exp do wydania: 4
Wydane: 19 (Drive 1, Firearms 1,2, Technology 4, Science 1,2)

Bio:

Stanisław Denhoff urodził się w 1933 roku w Baranowiczach na terenach dzisiaj należących do Białorusi. Miał mieszane korzenie Polsko-rosyjskie, choć nazwisko wskazuje że przodkiem raczej był jakiś Prusak.
Po wojnie odbył służbę wojskową już na terenie ZSRR, od małego wykazywał się niezwykłym talentem technicznym, więc po wojsku dostał się na studia na Uniwersytecie Łomonosowa.
Potem dostał pracę w Dołgoprudnyj Kompleksie Badawczo Produkcyjnym, gdzie zajmował się wytwarzaniem broni dla Związku Radzieckiego. Jego głównym zajęcie było wymyślanie broni palnej, jednak szybko go to znudziło, aż zajął się większym kalibrem i wymyślaniem pocisków artyleryjskich i przeciwpancernych. Osobiście nadzorował testy polowe podczas wojen w Kambodży i Wietnamie. Za swoje usługi został wielokrotnie odznaczony przez związek radziecki.
Na Phillippe natknął się w 1987 roku. Początkowo pomyślał że jest to agent obcego wywiadu, próbujący go zwerbować, jak już bywało onegdaj. Nie pomylił się jednak tym razem oferta była nie do odrzucenia. Jego potężni przyjaciele zapewnili, by znaleziono jego ciało (a przynajmniej wyglądające jak on). Został on pośmiertnie awansowany na Majora i pochowany z honorami w Moskwie.
Tymczasem umiejętności Stanisława zostały zaprzęgnięte do działań Sabbatu, dla którego wytwarzał materiały wybuchowe i serwisował broń. Dalej ma kontakty wśród handlarzy bronią a także wśród środowiska akademickiego i wywiadu wojskowego. Nie jest dla niego problemem załatwić samolot wypełniony RPG do Syrii, czy na Ukrainę. Jedynie kasa stoi na przeszkodzie. Sabbat podobnie jak ZSRR nie daje dużo djenieg, jednak ma inną słodszą walutę – nieśmiertelność i młodość.

Stanisław już wcześniej miał niewiele skrupułów, a jego lata pracowania z radzieckimi wojskowymi i sabbatem, go skutecznie wyleczyły. Troszczy się na swój sposób o Phillippe, który kieruje się specyficznym kodeksem honorowym. Jeśli jest on przez niego ograniczany, to Denhoff zajmuje się po cichu problemem. Robi za jego giermka, lokaja i seneszala.

Stanisław Denhoff, Miecznik

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess LukaszWojcik