Tag: Elizjum

Results

  • Pałac Sułkowskich

    [[File:392242 | class=media-item-align-none | 1200x1000px | zamek-sulkowskich-bielsko-biala.jpg]] [[:anabelle-yang | Annabelle Yang]] i [[:christopher-krieg-niemann | Christopher 'Krieg' Niemann]] mieli tu swoją siedzibę. Choć [[:igor | Igor]] przenió …

  • Wieżowiec Księcia

    [[File:383659 | class=media-item-align-none | Bez_tytu_u.bmp]] Imponująca konstrukcja stojąca na wjeździe do miasta. W całości pokryty czarnym szkłem. Był siedzibą książąt Bielska - z wyjątkiem [[:anabelle-yang | Annabelle Yang]] i [[:christopher- …