Tag: Harpia

Results

  • Anna Staszowska

    Pod rządami [[:igor | Igora]] nie ma oficjalnego stanowiska Harpii, ale większość Kainitów uznaje jej poprzedni status za nie zmieniony. Popiera rządy Igora, ale wyraża się źle o obecnym Seneszalu.