Tag: Ivan

Results

  • Raport z akcji "Stek przypieczony"

    Do Pana M. W czasie, gdy pozostali zaczęli przekopywać się przez księgi i wypytywać, udałem się do Caffe Mucha, w celu wygrzebania informacji. Aktywność wokół Elizjum podwyższona, jednak nie na tyle, by świadczyła o odkryciu. Zacząłem szukać informacji …