Tag: Kanclerz

Results

  • Rillette de Canard

    Rillette jest starszą akolitką w Bielskiej Fundacji, gdzie przybyła na rozkaz Regenta Paryża. Pełni rolę "twarzy" Fundacji w kontaktach z innymi Kainitami, przyjmuje zamówienia na pomoc taumaturgiczną i udostępnienie artefaktów oraz negocjuje wysokość zap …