Tag: Miejsce Mocy

Results

  • Wieżowiec Księcia

    [[File:383659 | class=media-item-align-none | Bez_tytu_u.bmp]] Imponująca konstrukcja stojąca na wjeździe do miasta. W całości pokryty czarnym szkłem. Był siedzibą książąt Bielska - z wyjątkiem [[:anabelle-yang | Annabelle Yang]] i [[:christopher- …