Budynek Giovanni

Bez_tytu_u.bmp Wieżowiec przy północnym wyjeździe z Bielska-Białej. Znajdują się w nim filie należących do Giovanni banków, firm ubezpieczenowych, developerskich, a także filia prywatnej firmy ochroniarskiej.

Budynek jest wyższy o jedno piętro od budynku księcia stojącego po drugiej stronie ulicy Warszawskiej.

Budynek Giovanni

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess Witold_Fiore_Hess