Przysługi

Tu możecie wpisać przysługi, które jesteście winni innym i te, które oni są wam winni.

Dragomir Liliac, przysługi od:
- Anton Fitzpatrick, jedna, za przydzielenie do domeny
domeny Malkavian
- klan Giovanni – za miejsce w domenie Malkavian

Krieg przysługi od:

Przysługi

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess LukaszWojcik