V.V.C.: Vampire Vitae Community

Squat po Igorze

Udaliśmy się do wieżowca byłego księcia, żeby sprawdzić co Igor tam kombinował, skoro jego rytuał odprawiony na kartach, odpalił się w czasie ataku Sabbatu.

Po małych problemach z wejsciem, natknęliśmy się na straszaki i systemy alarmowe, które zamontował Igor. Nie robiliśmy sobie z nich większych problemów. Ciekawą sprawą był Minotaur, którego przekonaliśmy że nie ma tu co robić i żeby sobie poszedł.
Najciekawszą sprawą był Salubri, który wymyka się różnym grupom. Nam też by się wymknął, jako że szybki i śliski z niego drań, ale Dragomirowi udało się go pochwycić. Okazało się że niewiele wie i wogóle jest nieprzydatnym kuriozum, więc pozwoliłem im sobie go zabrać, więc Dragomir gdzieś go zabrał.

Moore z Antonem wrócili i ponoć się czegoś dowiedzieli więcej, co tu Igor kombinował, choć niebyli zbyt rozmowni. Sprawa załatwiona, więc opuściliśmy ten squat dla salubri i minotaurów.

Comments

Witold_Fiore_Hess LukaszWojcik

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.