Gabriel Moore

Wyglądający na około 30 lat średniej budowy mężczyzna o ciemnych włosach. Zawsze perfekcyjnie ubrany.

Description:

Clan: Tremere
Nature: Autocrat
Demeanor: Director
Generation: 7th
Physical: Strenght 2, Dexterity 2, Stamina 2
Social: Charisma 3, Manipulation 5, Appearance 2
Mental: Perception 5, Intelligence 2, Wits 2
Talents: Alertness 1, Empathy 3, Intimidiation 3, Leadership 3, Subterfuge 3, Athletics 1
Skills: Etiquette 1, Firearms 1, Larceny 1 Melee 1, Survival 1, Craft 1
Knowledges: Finance 3, Law 3, Occult 5, Politics 3
Disciplines: Auspex 2, Dominate 3, Thaumaturgy 5, Celerity 1, Mytherceria 1
Thaumaturgical Paths: Path of the Evil Eye 5, Path of Spirit Manipulation 4, Path of Focused Mind 5, Path of Levinbolt 3, Path of Blood 3
Backgrounds: Generation 5, Retainers 5, Resources 6, Influence 5, Library 3,
Virtues: Conscience 2, Self-Control 3, Courage 5
Humanity: 5
Willpower: 10
Flaws: Infertile Vitae 5, Beacon of The Unholy 2
Merits: Enchanting Voice 2
Rituals: Expedient Paperwork, Donning the Mask of Shadows, Armour of Diamond Serenity, Learning the Mind Enslumbered, Extinguish, Communicate with Kindred Sire, Deflection of Wooden Doom, Domino of Life, Engaging the Vessel of Transference, Illuminate the Trail of Prey, Blood Walk, Burning Blade, Eyes of the Night Hawk, Ward Versus Ghouls, Pavis of Foul Presence, Ward versus Lupines, Ward versus Kindred, Blood Contract, Enchant Talisman, Amulet of Mnemosyne, Translocation of the Vessel, Sanguine Trail

Exp:

Bio:

Akolita klanu Tremere niedawno przybyły do Bielska-Białej. Nie wiele o nim wiadomo oprócz tego, że wcześniej był częścią Piramidy w Kolonii i że posiada bliżej nie określony związek z korporacją Moretti-Stampella która niedawno wybudowała w mieście swój biurowiec. Podczas wielkiego balu na którym stawiła się większość Kainitów mieszkających w mieście, Księżna ogłosiła go swoim Kanclerzem. Po odwołaniu do Wiednia poprzedniego przedstawiciela Tremere w radzie z powodu jego zamieszania w spisek infernalistów, Gabriel został wybrany Primogenem klanu w mieście. Pozycję tę utracił kiedy Igor samozwańczo ogłosił się Księciem.
Po odbudowaniu dawnego osiedla beskidzkiego, został regentem drugiej bielskiej fundacji Tremere.

Gabriel Moore

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess wlochdawid