Dima Yemelin

Porucznik upiorów renegatów – byłych żołnierzy ZSRR pochowanych na cmentarzu w Hałcnowie. Od zawsze był zainteresowany przejęciem władzy w w grupie, jak dotąd nie podejmował jednak żadnych działań w tym kierunku.. Niedawno zdobył się na dość niespodziewany krok, wraz z wierną grupą żołnierzy zajął jedno ze schronień na terenia Bielska, należących do Hierarchii. Konflikt został zażegnany dzięki pomocy lokalnego Giovanni, który zgodził się mediować pomiędzy stronami.

Dima Yemelin

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess AzgarothXIII