Fiodor Czenkow

Kapitan upiorów renegatów – byłych żołnierzy ZSRR pochowanych na cmentarzu w Hałcnowie. Od początku niepodzielnie rządzi cmentarzem po drugiej stronie zasłony.

Fiodor Czenkow

V.V.C.: Vampire Vitae Community Witold_Fiore_Hess AzgarothXIII